VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok

2017.12.09.
VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi Szakbizottsága szervezésében került sor Szegeden, 2017. december 6-8. között a VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok tudományos konferenciasorozatra.

A konferenciasorozat első részében jogtörténeti kutatásokat folytató Ph.D.-hallgatók tartották meg előadásaikat, majd folytatólagosan következett a jogtörténet-tudomány hagyományos seregszemléje. A Ph.D.-hallgatók konferenciáján az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékéről Losonczi Eszter szerepelt "A magyar börtönügy helyzete a kiegyezés korában című előadásával". Az oktatói előadások között Mezey Barna (A büntetési fokozatok végrehajtási feltételrendszerének kialakítása a dualizmus korában), Völgyesi Levente (A rendes írásbeli polgári peres eljárás tradicionális elemeinek vizsgálata Werbőczy Hármaskönyvében), Képes György ("Dohányegyedáruság" – a dohánypiacra vonatkozó szabályozás az osztrák-magyar kiegyezés fényében) és Képessy Imre (A kiegyezési törvények és a történeti alkotmány) vállaltak szerepet.