Stipta István 65.

2017.03.28.
Stipta István 65.
A Stipta István professzor úr 65. születésnapjára megjelent kötetben tanszékünkről tisztelgő tanulmánnyal jelentkeztek oktatóink:
  • Horváth Attila: A választójog történetet Magyarországon a szovjet típusú szocializmus korában
  • Máthé Gábor: Az „igazságügyi átrendezés” – reorganizáció – epuráció a fuzió idején
  • Mezey Barna: A fenyítő funkciótól a rabjogig. Adalékok a munka szerepváltozásaihoz a börtönügy fejlődésében.
  • Révész T. Mihály: A „füstbe ment” tervezet, s ami utána következett…(Az első magyar sajtótörvény kálváriája)