Siró Kinga PhD védése

2020.09.18.
Siró Kinga PhD védése
Tanszékünk doktori hallgatója Siró (korábban: Rigó) Kinga 2020. szeptember 17-én sikerrel védte meg nyilvános vitában - a Microsoft Teams program biztosította keretek között - "A magyar felsőoktatási jog története" című PhD-értekezését (témavezetője Mezey Barna egyetemi tanár volt).

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája által felkért bíráló bizottság az eredményes (summa cum laude) védés nyomán javaslatot tett a Egyetemi Doktori Tanácsnak a tudományos fokozat odaítélésére. A bizottság elnöke Nagy Marianna egyetemi tanár (ELTE ÁJK) volt, tagjai pedig Horváth Attila egyetemi tanár (NKE) és Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár (SZTE ÁJK). Hivatalos bírálókként közreműködött Schweitzer Gábor PhD, tudományos főmunkatárs (Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet) és Rónay Zoltán PhD egyetemi docens (ELTE PPK).