Megjelent a Kettős monarchia című tanulmánykötet

2018.04.18.
Megjelent a Kettős monarchia című tanulmánykötet
Az osztrák-magyar kiegyezés 150. évfordulóján az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Albizottsága tudományos ülés keretében emlékezett meg a jubileumról.

A Máthé Gábor, Menyhárd Attila és Mezey Barna szerkesztésében megjelent kötet tanulmányai a magyar alkotmány- és jogtörténet egyik leggyümölcsözőbb időszakának tekinthető dualizmus értékelő összefoglalását adják, a jogrendszer legfontosabb ágazatainak megfelelő bontásban ismertetve meg az olvasóval a közjog, a közigazgatás, a magánjog, a kereskedelmi jog, a büntetőjog fejleményeit. Mindenekelőtt a kodifikációs mozgalmakat, a történeti alkotmány által szabott és kínált közjogi keretek feldolgozását, illetve a jogfejlődés gazdasági alapjait szerette volna a kötet előtérbe helyezni. A közölt eredmények bizonyítják és igazolják, hogy a kettős monarchia kiépítésének egyik legfontosabb területe a jog volt, melynek aprólékos kimunkálása Magyarország alkotmányos történetének egyik legmaradandóbb konstrukcióját teremtette meg.

A kötetben tanszékünkről tanulmánnyal jelentkezett Mezey Barna, Máthé Gábor és Horváth Attila is.