Kordokumentum született

2018.03.25.
Kordokumentum született
2018. március 23-án Nemzeti Közszolgálati Egyetemen került sor a Máthé Gábor szerkesztésében készült, a Dialóg Campus könyvkiadó gondozásában publikált Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn című kötet bemutatójára.

Az első német nyelvű magyar alkotmány-és jogtörténeti enkciklopédiát (melyben tanszékünk több munkatársa, így Horváth Attila, Máthé Gábor és Mezey Barna is önálló fejezetekkel jelentkezett) Lamm Vanda akadémikus, az MTA IX. Osztály Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke és Révész T. Mihály c. egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatója méltatta.

Az NKE honlapján Peres Zsuzsanna így fogalmazott a kötetről: "A 2018. januárjában megjelent mintegy ezer oldal terjedelmű mű egy olyan kézikönyv, amely a hazai jogtörténészek és tételes jogászok tollából született meg, összefoglalva a magyar alkotmány- és jogfejlődésnek az államalapítástól napjainkig eltelt legfontosabb állomásait. Annak ellenére, hogy a könyv nem egy leíró jellegű monográfia, bizonyos kronológiai sorrendet követve mutatja be a magyar közjogi, magánjogi és büntetőjogi fejlődés elmúlt évszázadait, kiegészítve az egyes fejezeteket a magyar jogtudomány korszakbeli fejlődésének bemutatásával. A könyv négy kronologikus egységben (I. A rendi dualizmus, II. A jogállam, III. A közjogi interregnum és IV. A beszűkült szuverenitás és hatalmi koncentráció) tárgyalja a magyar államelmélet és az alkotmányosság fejlődését, továbbá az egyes korszakokat meghatározó jogintézmények dogmatikai evolúcióját. A mű lényegi mondanivalója, hogy mindaddig míg a magyar alkotmányfejlődés sajátos utat járt be, a magyar jogfejlődés ettől eltérően beleilleszkedett az európai jogfejlődés főbb áramlataiba."

Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn

Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn

0

/

0

0

/

0