Elhunyt Kengyel Miklós

2017.10.05.
Elhunyt Kengyel Miklós
A Károli Gáspár Református Egyetem tette közzé a hírt, hogy Kengyel Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyetemi tanára 2017. október 4-én, életének 64. évében elhunyt.

A polgári perjog professzora, az Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék munkatársa, kiemelkedő szakmai tekintélynek örvendő tanár távozott közülünk. Kengyel Miklós az európai és az összehasonlító polgári eljárásjog, valamint a nemzetközi kollíziós magánjog kutatása mellett számos jogtörténeti tárgyú tanulmányt tett közzé, legutóbb a Jogtörténeti Szemle 2017/1-2. számában. Rendszeres résztvevője volt jogtörténet-tudományi konferenciáknak,  a „Perkultúra  - A bíróságok világa - A világ bíróságai” című műve megkerülhetetlen oszlopa a jogi szimbolika, a jogi kultúrtörténet tudományos művelésének.

Emlékét megőrizzük!