Doktoranduszaink az ELTE ÁJK Doktorandusz Konferenciáján

2018.05.16.
Doktoranduszaink az ELTE ÁJK Doktorandusz Konferenciáján
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapításnak 350. jubileumi évében, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és Politikatudományi Doktori Iskola 2018. június 7-én tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára.

A konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak.

Tanszékünket az alábbi volt és jelenlegi doktoranduszok képviselik:

  • Frey Dóra (témavezető: Mezey Barna): Ki nem mondott kollektív felelősség? A magyarországi németek kitelepítésének jogi és közigazgatási háttere
  • Képessy Imre (témavezető: Mezey Barna): Az osztrák büntetőjog hatása a magyar büntetőjogi kodifikációra
  • Losonczi Eszter (témavezető: Mezey Barna): A fogvatartottakkal való bánásmód szabályozása a XIX. század második felében
  • Zanathy Anna (témavezető: Gosztonyi Gergely): Képmáshoz való jog a Facebook-on

A teljes program