Beszámoló a 17. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról

2017.08.01.
Beszámoló a 17. német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumról
2017. július 13-16. között immáron 17. alkalommal került sor Szombathelyen, az ELTE Savaria Campusán az ELTE és az Augsburgi Egyetem német-magyar büntetőjog-történeti csereszemináriumának megrendezésére, azzal a céllal, hogy a résztvevők a politikai és társadalmi változásoknak a büntetőjog fejlődésére gyakorolt hatását elemezzék.

A tanácskozások ebben az évben Mezey Barna professzor, Frey Dóra (az Andrássy Egyetem tudományos munkatársa és a tanszékünk megbízott oktatója), Daniel Ricker (az Ausgburgi Egyetem doktorandusza) és Markus Hirte (a Mittelalterliches Kriminalmuseum igazgatója) vezetésével zajlottak. Emellett az eseményen részt vett Barna Attila (a Széchenyi István Egyetem Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense), Beke-Martos Judit (a Bochumi Egyetem Jogi Karán működő Nemzetközi Iroda ügyvezető igazgatója és tanszékünk megbízott oktatója), Bódiné Beliznai Kinga (tanszékünk adjunktusa) Rebecca Heiss (az Augsburgi Egyetem doktorandusza), Képessy Imre (tanszékünk tanársegéde) és Karl-Heinz Schneider (a Mittelalterliches Kriminalmuseum volt igazgatója), valamint Losonczi Eszter és Mireisz Tímea (tanszékünk PhD hallgatói). PhD hallgatóink, illetve a német és magyar hallgatók részéről összesen 19 előadás megtartására került sor.

Valamennyi csereszeminárium elengedhetetlen része egy, tipikusan valamelyik tanszék oktatója vagy doktorandusza által tartott „Festvortrag”. Ebben az évben, a nap zárásaként Bódiné Beliznai Kinga a bírák anyagi összeférhetetlenségének kérdését vizsgálta 1870 és 1920 között, feltéve azt a provokatív kérdést, hogy megvesztegethetőek-e a bírák? A rendkívül érdekes előadásban nemcsak a jogszabályi háttér, hanem a korszak leghíresebb perei is bemutatásra kerültek (az előadás bővített változata elérhető a tanszékünk által kiadott Rechtsgeschichtliche Vorträge című sorozat 74. számában).

Az előadást követően került sor továbbá annak a tanulmánykötetnek az ünnepélyes átadására, amely az Igazságügyi Minisztérium támogatásával szintén a Rechtsgeschichtliche Vorträge c. sorozat részeként jelent meg, a csereszeminárium idei témájával megegyező címmel. A kötet szerzőinek jelentős része azok közül került ki, akik mind a mai napig résztvevői e programnak (Arnd Koch, Mezey Barna, Markus Hirte, Frey Dóra, Képessy Imre, Losonczi Eszter és Mireisz Tímea), ugyanakkor a szeminárium iránti mély elkötelezettséget jelzi, hogy többen hozzájárultak tanulmányukkal e kötet megjelenéséhez azok közül is, akik a korábbi években, még hallgatóként adtak elő (Koósné Mohácsi Barbara, Bathó Gábor).

A délután folyamán egy városvezetésen vehettünk részt a polgármesteri hivatal szervezésében, akik egyúttal egy fogadásra is meghívtak bennünket, ahol Koczka Tibor, a Szombathely városának alpolgármestere köszöntötte a szeminárium résztvevőit.

A csereszeminárium megszervezésére, valamint a tanulmánykötet megjelenésére az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését szolgáló oktatásfejlesztési és kutatási programja keretében került sor.

17. német-magyar büntetőjog-történeti csereszeminárium

17. német-magyar büntetőjog-történeti csereszeminárium

0

/

0

0

/

0