A szabadságszerető embernek

2017.07.06.
A szabadságszerető embernek
Kollégái és barátai 2017. június 29-én köszöntötték Kukorelli István professzor urat 65. születésnapja alkalmából.

Az ünnepségen átadták "A szabadságszerető embernek – Liber Amicorum István Kukorelli" című kötetet, amely Chronowski Nóra, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, Szabó Zsolt és Smuk Péter szerkesztésében, a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg, az ELTE, az SZE és a KRE jogi karai, az Igazságügyi Minisztérium, az Alkotmánybíróság és a Bencés Diákszövetség támogatásával. A könyv – amely az alkotmányosság, a jogelmélet, a közjogtörténet, az alkotmánybíráskodás, az alapjogvédelem, a parlamentarizmus és a közvetlen hatalomgyakorlás, valamint a közösségépítés témakörében tartalmaz tisztelgő írásokat, illetve köszöntő sorokat – 100 szerző közreműködésével készült.

A kötetben jogtörténeti írásokat az alábbiak közöltek:

Balogh Elemér: A polgári jogállam egyik ideája: népképviselet az országgyűlésben. Adalék az 1848. évi V. tc. gyakorlatához
Hamza Gábor: Történeti áttekintés az állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulásáról
Máthé Gábor: Közjogtörténeti értékeink folytonossága
Mezey Barna: Jogfosztottságtól a fogvatartotti jogokig. A rabjogok alakulásának néhány kérdéséről