A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai - jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferencia

2017.10.01.
A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai - jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferencia
2017. szeptember 28-29-én a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport és a "A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár (DDFL)" témában megvalósult OTKA-kutatás (109191 K) keretében, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Kultúratudományi, pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán került sor A jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet új forrásai - jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi interdiszciplináris konferenciára.

A jogtörténészek, gyakorló jogászok, néprajzkutatók, szociológusok, könyvtárosok, történészek, jogfilozófusok, régészek, muzeológusok, levéltárosok részvételével rendezetett tanácskozáson tanszékünket Mezey Barna (Tömlöcgyakorlat a Nyugat-Dunántúlon a források tükrében a 19. század első felében); Völgyesi Levente (Az egyházi levéltári gyűjtemények, mint a jogi néprajz forrásai); Frey Dóra (Identitás, nyelvhasználat és az állam – A magyar állam viszonya a kisebbségek nyelvhasználatához és identitásához a dél-dunántúli németek példáján) és Szádeczky-Kardoss Irma (A vérszerződéstől az országfelajánlásig (avagy a szimbolika, mint jogtörténeti forrás) képviselte.