"European Law Faculties Association stresses the importance of general subjects, e. g. legal history, Roman law, legal theory and philosophy of law, as well as other non-legal subjects, e. g. economics, sociology, as valuable fields of legal education."
(Resolution on the Bologna process, Ljubjana, 2010)

Üdvözöljük az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének honlapján!

 

Aktuális híreink:

A 2016/2017-es tanévben immár második alkalommal mérettette meg magát az ELTE ÁJK csapata a leghíresebb médiajogi és szólásszabadsági nemzetközi perbeszédmondó versenyen. A tavalyi évben nem sikerült az oxford-i világdöntőbe bekerülni, de idén az ELTE ÁJK csapata – a Zágrábban 2016 decemberében megrendezett regionális válogatón keresztül – bejutott a világ legjobb negyven csapata közé. A világdöntőn, amelynek minden évben a University of Oxford a házigazdája, három egyetemmel mérhettük össze tudásunkat: felperesi oldalon állva a Columbia Law School, USA és a Notre Dame University, Lebanon csapatával, míg alperesi oldalon érvelve a National Law School of India University, Bangalore együttesével. A legjobb 16 csapat közé idén még nem sikerült bejutni, de a világdöntőn való szerepléssel rengeteget tanulhattunk, és hatalmas mennyiségű információhoz sikerült hozzájutni. A világdöntőt a Singapore Management University nyerte meg a University of Oxford csapata ellen. A 2016/2017-es oxford-i világdöntőn résztvevő csapat tagjai: Altziebler Dóra Zsuzsanna, Kovács Renáta, Rudinszky Balázs és Zöldréti Szabolcs. A felkészítő oktató Dr. Gosztonyi Gergely volt. A versenyen való részvétel az Igazságügyi Minisztérium oktatásfejlesztési programja, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatásával valósult meg (2017. április 10.)

 


 

A Miskolci Egyetemen 2017. március 29-31. között megrendezésre került XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákköre két dolgozattal képviselte magát:

Sziládi Péter Sándor: Kossuth, a bukott monarcha vagy a "respublica" őre? (Magyar Állam- és Jogtörténet I. Tagozat) Konzulens: Dr. Mezey Barna

Gál Fanni: A magyar zsidóság emancipációja és identitáskeresése a hosszú XIX. században (Magyar Állam- és Jogtörténet II. Tagozat) Konzulens: Dr. Képes György

Tanszékünk demonstrátorai közül Bartuszek Lilla és Kovács Ákos opponensként vett részt a versenyen. Versenyzőink közül Sziládi Péter II. helyezést ért el, gratulálunk! (2017. április 2.)

 


 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára: YOU MÁJT WIN 8 Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott jeles (5) érdemjegyet kapnak. A verseny facebook oldala (2017. március 29.)

 


 

Völgyesi Levente az Egyetemi Habilitációs Bizottság 2017. évi március 28-ai döntése szerint az állam- és jogtudományok tudományágban a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a "habilitált doktor" címet szerzett. Gratulálunk! (2017. március 29.)

 


 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottság Jogtörténeti Albizottsága "A kettős monarchia" címmel tartott tudományos ülést 2017. március 24-én. A konferencián előadott Mezey Barna, Horváth Attila, Máthé Gábor és Révész T. Mihály (2017. március 28.)

 


 

A Stipta István professzor úr 65. születésnapjára megjelent kötetben tanszékünkről tisztelgő tanulmánnyal jelentkezett Horváth Attila (A választójog történetet Magyarországon a szovjet típusú szocializmus korában), Máthé Gábor (Az „igazságügyi átrendezés” – reorganizáció – epuráció a fuzió idején), Mezey Barna (A fenyítő funkciótól a rabjogig. Adalékok a munka szerepváltozásaihoz a börtönügy fejlődésében.) és Révész T. Mihály (A „füstbe ment” tervezet, s ami utána következett…(Az első magyar sajtótörvény kálváriája) (2017. március 28.)

 


 

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke és a Joghistória cikkíró pályázatot hirdet az alábbi témákban:

1. Szerelem (?) első látásra - A párválasztás problémája a középkori Európában (novella vagy tanulmány)
2. Az állatok büntetőjogi felelőssége a középkori joggyakorlatban (novella vagy tanulmány)

Leadási határidő: 2017. április 16. A pályaműveket a joghistoria@gmail.com címre várjuk. A dolgozat terjedelme: max. 10 ezer leütés (szóközzel) Az első három helyezett értékes könyvjutalomban részesül, valamint lehetőségük nyílik győztes írásaik a Joghistóriában való publikálására.

 


 

Megjelent a Joghistória legújabb, 2017. márciusi száma (szerzők: Angeli Rita, Bartuszek Lilla, Boros Árpád, Kovács Ákos, Zanócz Gréta). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2017. március 22.)

 


 

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Horváth Attilát 2017. március 20. napjával Áder János köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. Gratulálunk! (2017. március 22.)

 


 

Tanszékünk közös 2017. február 17-én közös tudományos szimpoziont tartott a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal "A katonailag szervezett fegyveres őrtestületek a polgári magyar állam rendvédelmének szolgálatában" címmel (2017. február 21.)

 


 

A Kónya Péter szerkesztésében megjelent, "Az első világháború a Kárpátokban" című kötetben Mezey Barna "A kivételes hatalomról szóló 1912. évi 63. törvénycikk" címmel publikált tanulmányt (2017. február 8.)

 


 

Tisztelt Hallgatók! A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tavaszi kurzusai közül a nappali tagozatos hallgatók számára a kötelező előadások a február 13-i héten indulnak (2017. február 1.)

 


 

A meghirdetett szemináriumi csoportok közötti átjelentkezési kérelmeket csak a Tanulmányi Hivatal engedélyezhet, kizárólag valamilyen nyomós ok alapján (pl. orvosi kezelésre kell járnia valakinek) (2017. február 1.)

 


 

Évfolyamdolgozatot írók figyelmébe! Tisztelt Hallgatók! Kérjük Önöket, hogy 2016. márcuis 3-ig vegyék fel a kapcsolatot e-mailben vagy személyesen azzal a tanszéki oktatóval, akinél ebben a félévben évfolyamdolgozatukat szeretnék megírni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy előzetes konzultáció nélkül az évfolyamdolgozatot tanszékünk nem fogadja el, hiszen célkitűzés, hogy a félév végére a lehető legjobb munkák szülessenek (2017. február 1.)

 


 

Az Osztrák Honvédelmi Társaság külföldieknek adható legmagasabb kitüntetését, a tiszteletbeli lovagi tiszti keresztet kapta meg kollégánk, Máthé Gábor professzor úr. A kitüntetéshez gratulálunk! (2017. január 4.)

 


 

A magyar bírósági szervezet történetéről szervezett konferenciát december 15-én az Országos Bírósági Hivatal, azzal a céllal, hogy megismerhessék a bírósági szervezet múltját, évszázados történelmét. A Magyar Néprajzi Múzeum (az egykori Curia) épületébe hirdetett konferencia a hazai jogtörténészek eddig szinte példátlan együttműködése keretében zajlott, melyen részt vettek valamennyi joghistorikus műhely kutatói, oktatói. Tanszékünk a Révész T. Mihály elnökletével zajló plenáris ülésen Máthé Gábor és Mezey Barna előadásával képviseltette magát. A szekcióüléseken Bódiné Beliznai Kinga és Horváth Attila előadásait tűzték napirendre (2016. december 17.)

 


 

Tanszékünk adjunktusa, Völgyesi Levente 2016. december 6-án tartotta habilitációs előadásait. A szakmai bírálóbizottság tagjai Prof. Hamza Gábor akadémikus, Prof. Homoki Nagy Mária (SZTE), Prof. Stipta István (KRE), Prof. Mezős Tamás (BME) és Imre Miklós egyetemi docens (NKE) voltak. A joghallgatóknak tartott tantermi előadáson a polgári korszak önkormányzatai kerültek bemutatásra 1848 és 1950 közötti időszakból. Rövid szünetet követően a tudományos előadás a habilitációs dolgozathoz kapcsolódóan a műemlékvédelem és az építészet jogi szabályozásának modernkori történetét taglalta, elsősorban az egységes jogalkotás és szervezetépítés dilemmáit tárgyalva. A bírálóbizottság és a hallgatóság szavazatai alapján jelölt a tantermi előadáson 100, a magyar nyelvű tudományos előadáson 97, az idegen nyelvű tudományos előadáson 93 százalékos eredményt ért el. Gratulálunk! (2016. december 12.)

 


 

A 2014. december 11-én "Ifjabb gróf Andrássy Gyula és az I. világháború" című konferencia anyaga jelent meg a napokban konferenciakiadvány formájában is. A kötet egyik szerkesztője Révész T. Mihály, míg Mezey Barna "A kivételes hatalom joga Magyarországon" címmel publkált benne (2016. december 12.)

 


 

"Nagyszombattól Budapestig - egy magyar egyetem története" címmel tartott előadást 2016. december 7-én Mezey Barna egyetemi tanár a Selye János Egyetemen (2016. december 12.)

 


 

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megjelent a magyar jogtörténet-tudomány egyetlen folyóiratának, a Jogtörténeti Szemlének legújabb, 2015. évi 4. száma (2016. december 1.)

 


 

2015. november 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Történelmiregény-írók Társaságának konferenciáján (A történelmi regény és a történetírás) - többek között Gyáni Gábor (MTA), Botos Máté (PPKE), Pintér Károly (PPKE) és Bán János mellett - előadást tartott tanszékvezetőnk, Mezey Barna is "Jogtörténet és történelmi regény" címmel (2016. november 28.)

 


 

"Pillanatképek a 20. század magyar közigazgatásának történetéből 1918-1946" címmel rendezett tudományos tanácskozást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés program keretében. Több jogtörténész mellett Horváth Attila habilitált egyetemi docens tartott előadást "Az 1946. évi VII. törvénycikk a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről" címmel. Az "Államforma és államfői hatalom" elnevezésű szekciót Máthé Gábor professzor emeritus elnökölte (2016. november 23.)

 


 

2016. november 21-én az Országgyűlés megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait, mellyel a testület újra 15 főre bővült. Az újonnan megválasztott alkotmánybírók között van Horváth Attila, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense is. Az új alkotmánybírók mandátuma 2016. december 1-jétől tizenkét évre szól. Gratulálunk! (2016. november 23.)

 


 

2016. november 23-24-én a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Központja, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottsága, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében kerül sor "Fogadd a koronát... ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül" címmel. A nagyszabású konferencián tanszékünket Beke-Martos Judit, Képessy Imre (Koronázás a világháború árnyékában, IV. Károly trónra lépése, mint az alkotmányos rend fenntartásának elengedhetetlen mozzanata) és Képes György (A magyar királyok tiszteleti jogai, különös tekintettel a címeikre) képviselték (2016. november 23.)

 


 

A Magyar Tudományos Akadémián 2016. november 21-én több száz fős hallgatóság érdeklődése mellett szervezte az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága és a Magyar Börtönügyi Társaság tudománynapi tudományos konferenciáját. A tanácskozáson Palló József, Polt Péter, Somogyvári Mihály, Tóth Tamás és Vókó György mellett nagy sikerű előadást tartott Mezey Barna, tanszékünk professzora "A magyar büntetés-végrehajtás irányváltásai a 20. században" címmel (2016. november 23.)

 


 

A Magyar Tudomány Napja keretében 2016. november 17-én az MTA IX. Osztály Jogtörténeti Albizottsága "Állam- és jogtudomány jogtörténet nélkül?" címmel tudományos ülést szervezett a Magyar Tudományos Akadémián. A vitaülés moderátora Máthé Gábor tanszékünk professzor emeritusa, a Jogtörténeti Albizottság elnöke volt. Balogh Elemér egyetemi tanár (SZTE), Szabó Béla egyetemi tanár (DE), Szabó István egyetemi tanár (PPKE), Stipta István egyetemi tanár (KRE) és Földi András egyetemi tanár (ELTE) mellett előadást tartott a tanszék két munkatársa is, Horváth Attila (Jelenkori jogtörténet-tudomány) és Mezey Barna (Börtönügy a jogtörténet tükrében (európai adaptációk, modellek) (2016. november 23.)

 


 

Megjelent a Joghistória legújabb, 2016. novemberi száma (szerzők: Angeli Rita, Barkóczi Dávid, Bartuszek Lilla, Kocsárdy Nóra, Kovács Ákos, Zanócz Gréta). Továbbra is örömmel várjuk olyan hallgatók jelentkezését, akik szívesen publikálnák jogtörténeti vonatkozású írásaikat (2016. november 4.)

 


 

Az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzata által lefolytatott, a "Legjobb szemináriumvezető/előadó a karon" kérdőív 2015/16/II. félév eredményei alapján a jogász 1. évfolyam legjobb szemináriumvezetője kollégánk, Képes György lett! Gratulálunk! (2016. november 2.)

 


 

2016. október 20-án az Eperjesi Egyetem "Doctor Honoris Causa" címet adományozott Mezey Barnának, tanszékünk vezetőjének a tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepének elismeréseként. Az ELTE delegációjának tagjai Izsák Lajos, az ELTE BTK professor emeritusa, Sipos Lajos, a PPKE professor emeritusa, Képessy Imre, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanársegédje és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán rektori biztos, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa voltak. Mezey Barna díszdoktori előadásában az egyetemek jelenével és jövőjével foglalkozott. Bemutatta, hogy a 20. században a II. világháború következtében milyen változásokat kellett átélnie az európai egyetemi szférának, mely tényezők határozzák meg napjainkban a felsőoktatás fejlődését és milyen hatással van a globalizáció a felsőoktatási intézményekre. Emellett az előadás foglalkozott azzal is, hogy mennyiben lesznek képesek megőrizni az egyetemek a diplomakiadó monopóliumukat, milyen kihívást jelentenek e tekintetben a szisztematikus belső képzési rendszereket működtető nagyvállalatok, illetve hogy a digitális generáció színrelépése milyen hatást gyakorol az egyetemek képzési, oktatási tevékenységére. Gratulálunk! (2016. október 22.)

 


 

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján Emlékezés és Emlékezet II. címmel konferenciát rendeztek. A programban Bírói arcélek ’56 címmel kerekasztal-beszélgetést is meghallgathatnak az érdeklődők, amelyben kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga is részt vett. A kerekasztal-beszélgetés moderátora tanszékvezetőnk, Mezey Barna volt (2016. október 6.)

 


 

Az Országos Kriminológiai Intézet és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara 2016. október 5-én ünnepelte Vokó György professzor 70. születésnapját. A Sapiens in sapientia címet viselő ünnepi kötet, melyet Barabás A. Tünde és Belovics Ervin szerkesztett, több jogtörténeti értekezés mellett tartalmazza Mezey Barna tanulmányát is "Adalékok a büntetés-végrehajtás szereplőinek történetéhez" címmel (2016. október 6.)

 


 

A Bibliotheca Curiae sorozatban kollégánk, Bódiné Beliznai Kinga két új kiadvánnyal is jelentkezett: Akiknek nevét emléktábla őrzi és 120 éves az Igazságügyi Palota címekkel (2016. október 6.)

 


 

2016. szeptember 30-án köszöntötte a jogtörténészek közössége Kajtár István professzort 65. születésnapja alkalmából. Ezen a napon jelent meg a professzornak címzett tisztelgő ünnepi tanulmánykötet is (Ut juris ordo exigit. Ünnepi tanulmányok Kajtár István 65. születésnapja tiszteletére, szerk.: Béli Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina és Herger Csabáné), melyben tanszékünkről Máthé Gábor (A jogreformok "alkotmányos" tárgyalásának előkészítése), Mezey Barna (A büntetőjogi kodifikáció kérdése a monarchikus diktatúra időszakában [1848-1867]) és Révész T. Mihály is (A hírlapbélyeg eltörlésének története) tettek közzé értekezéseket (2016. október 6.)

 


 

Hírarchívum

 

Új kiadványaink:

 

 


Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék információs fóruma. A honlap néhány eleme fejlesztés alatt áll, az ezzel járó kényelmetlenségek miatt a látogatók elnézését kérjük. A közölt információk a szerkesztőség legjobb tudomása szerint megfelelnek a valóságnak, és eleget tesznek az adatvédelmi törvény előírásainak; jogi vonatkozásban azonban nem tekinthetők az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék hivatalos közléseinek, így azokra jogi igények nem alapozhatók.