Jogtörténeti Szemle

A Jogtörténeti Szemle régebbi számai teljes egészükben letölthetők honlapunkról (.pdf formátumban) az adott szám címére kattintva. A letöltési lehetőség a Jogtörténeti Szemle legutolsó két számára nem vonatkozik. Ha gondja van a .pdf file-ok olvasásával, töltse le az ingyenes Adobe Olvasót.

 

Nemzetközi szerkesztőbizottság:
Dr. Wilhelm Brauneder (Bécs), Dr. Izsák Lajos (A szerkesztőbizottság elnöke), Dr. Peeter Järvelaid (Tallinn), Dr. Günter Jerouschek (Jéna),
Dr. Srdan Šarkić (Újvidék), Dr. Kurt Seelmann (Bázel), Dr. Erik Štenpien (Kassa)
Szerkesztőség:

Dr. Máthé Gábor, Dr. Mezey Barna, Dr. Révész T. Mihály, Dr. Stipta István

Szerkesztő:
Élesztős László (e-mail: elesztosl@ajk.elte.hu)
Kiadja:
ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, KGRE Jogtörténeti-Jogelméleti Intézet, SZE Jogtörténeti Tanszék, ME Jogtörténeti Tanszék
Felelős kiadó:
Dr. Mezey Barna

Szerzőinkhez

Legfrissebb szám

2015/4. szám

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

Régebbi számok

2015/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

 

2015/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

HÍREK

 

2014/4.-2015/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

 

2014/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

ELŐADÁS

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2014/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

DISPUTA

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2014/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

FORRÁS

DISPUTA

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2013/3-4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

ELŐADÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2013/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2013/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2012/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

BÚCSÚZUNK

HÍREK

 

2012/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2012/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

FORRÁS

TANULMÁNY

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2012/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

ELŐADÁS

MŰHELY

DISPUTA

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2011/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2011/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2011/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

JUBILEUM – Heidelberg 625

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2011/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

JUBILEUM – ELTE 375

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

 

2010/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2010/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

ARCKÉPCSARNOK

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

BÚCSÚZUNK

HÍREK

 

2010/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

E számunk szerkesztői: Gosztonyi Gergely, Nagypál Szabolcs

ELŐSZÓ

I. ÁLLAM

II. JOG

III. TÁRSADALOM

 

2010/Különszám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

ROVATOK SZERINTI MUTATÓ

BETŰRENDES MUTATÓ

TEMATIKUS MUTATÓ

 

2010/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2009/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

ELŐADÁS

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2009/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2009/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

ARCKÉPCSARNOK

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2009/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2008/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

ELŐADÁS

A büntető novella kibocsátásának 100. évfordulója alkalmából 2008. június 19-én, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán rendezett tudományos emlékülés előadásai:

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2008/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

TANULMÁNYOK

MŰHELY

ARCKÉPCSARNOK

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

BÚCSÚZUNK

HÍREK

 

2008/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

MŰHELY

TUDOMÁNYTÖRTÉNET

FORRÁS

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

HÍREK

 

2008/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

 

2007/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

JUBILEUM

TANULMÁNYOK

MŰHELY

JOGTÖRTÉNETI MŰHELYEK

KÖNYVEKRŐL

SZEMLE

 

2007/Különszám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

BEVEZETÉS (Mezey Barna)

JOGI KULTÚRA – JOGI TRADÍCIÓK

A HATALOM SZIMBOLIKÁJA

A JOG JELKÉPEI ÉS PROCESSZUSAI

 

2007/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés 140. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi alkotmánytörténeti konferencia előadásai (Gödöllő, 2007. május 25.)

 

2007/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Blazovich László: Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz
Foglein Gizella: A Magyar Jogászegylet a békeszerződés jogi vonatkozásairól 1947-ben
Képes György: Buchinger Manó kegyelmezési ügye
Szalma József: Az állampolgárságról – Külföldi kitekintés
Basa Ildikó: Gondolatok az új Ptk. Koncepciójáról, jogtörténeti megközelítésben, különös tekintettel a kereskedelmi és magánjog kapcsolatára
Gáspár Zita: A törvényszéki orvostan Magyarországon a 19. század második felében
Metzinger Péter: Adalékok a kereskedelmi jog középkori történetéhez
A szokásjogtól a szláv törvényekig – Antal Tamás
A Schwarzenberg-minisztérium jegyzőkönyvei 1850 elejéről – Kajtár István
Egy nagy államférfi öregkora (Gondolatok Pölöskei Ferenc Deák Ferenc utolsó évei c. kötetéről) – Révész T. Mihály
Bizalom és történelem (Bizalom-szimpózium Francis Fukuyamával) – Mezey Barna
Hiteleshelyek a középkorban. Konferencia a magyarországi írásbeliség 825. évfordulójára – Árvai Tünde
Az ónodi országgyűlés háromszázadik évfordulója (Ónod, 2007. június 10.) – Völgyesi Levente
A katonai büntető kodifikáció tricentenáriuma. Tudományos emlékülés az 1707. évi ónodi országgyűlésen elfogadott hadi törvények háromszázadik évfordulója alkalmából – Bögöly Gyula – Hautzinger Zoltán
A „büntetési rendszer” átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (Bató Szilvia PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Szomora Zsolt
Németország második világháború utáni államépítése, alkotmányjogi helyzete és az újraegyesítés (Szigeti Magdolna PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Élesztős László
A magyar közegészségügyi közigazgatás intézményrendszere 1867-1914 (Pálvölgyi Balázs PhD-értekezésének nyilvános vitája) – Vermes Attila
Rácz Lajos habilitációs előadása – Kelemen Miklós
A Max Planck Intézet az európai jogtörténetért – Csoór Dorothea
A világ börtönmúzeumai: San Quentin State Prison – Elek Péter

 

2007/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Föglein Gizella: A párizsi békeszerződés és a Szociáldemokrata Párt
Horváth Attila: A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig
Koncz Ibolya Katalin: Borsod vármegyei boszorkányperek jogtörténeti elemzése
Mezey Barna: Horvát Boldizsár az 1861. évi országgyűlésben
Werner Ogris: Két Habsburg–Jagello-házasság 1515-ben
Deres Petronella: Az alkohol hatására elkövetett bűncselekmények büntető anyagi jogi értékelésének szabályozástörténete (a kezdetektől a Csemegi-kódex vonatkozó rendelkezéséig)
Kertész Gábor: Csődeljárás és csődbűntett a reformkorban
Peter Mosný: Szlovákia a születendő Csehszlovákia koncepcióiban
Ruszoly József: Az 1849. július 28-i nemzetiségi törvény és a közép-európai alkotmányfejlődés
Szilágyi Péter: A törvénybe foglalt jogtalanság és jogszerű ellenállás kérdéséről – Ságvári Endre kapcsán
Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére – Szekeres Róbert
Ezerkilencszázötvenhatról a dokumentumok fényében. Sub clausula 1956 – Völgyesi Levente
Angol nyelvű tanulmánykötet az 1956. évi magyar forradalomról – Bathó Gábor
Köztársaság a modern kori történelem fényében – Képes György
Fejezetek az európai jogi kultúrtörténetből – Sándor István–Szalóki Gergely
Rosszul tudtuk. Béli Gábor: A nemesek négy bírója. A szolgabírók működésének első korszaka 1268–1351 című PhD értekezéséről – Juhász Botond
Gondolatok az OTDK döntőjéről, a jogtörténeti és római jogi tagozat üléseiről – Südi Gergely
Az OTDK Jogtörténeti és Római Jogi Szekció előadásainak kivonatai
Alkotmánytörténeti konferencia az osztrák-magyar kiegyezés 40. évfordulója alkalmából – Frey Dóra

 

2006/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Wang Yu: Magyarország 1956-os eseményeiről – kínai szemmel
Babják Ildikó: Váltóelméletek a 16-19. században
Srdan Šarkić: A nemesség helyzete a középkori szerb jogban
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: A Pápai Állam alkotmányfejlődése a kezdetektől az olasz egységig
Wiener György: A többségi elv és a bizalmi kérdés az 1848-as forradalom kormányzati rendszerében
Bató Szilvia: Az osztrák és magyar büntetőjogi szakirodalom a 19. század első felében
Georg Ambach: A függetlenné vált balti államok büntetőjogának fejlődése a 20. század elején
Szádeczky-Kardoss Irma: A középkori krónikák és a korai magyar heraldika, mint jogtörténeti forrás
Kahler Frigyes: A jogállam válaszol
Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés szabályozása a középkorban, különös tekintettel a Német-Római Birodalomra
Herger Csabáné: A 65 éves jogtörténész, Gernot Kocher köszöntése
Varietas delectat – Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok – Balogh Elemér
Debreceni jogtudósok – Megyeri-Pálffi Zoltán
A Magyar Jogtudósok sorozat harmadik kötetéről – Boóc Ádám
Igazságot a magánjognak – Koltay András
Paternalizmus és jog – Lenkovics Judit
Szabó István habilitációs előadásai a Miskolci Egyetemen – Sáry Pál
A birodalom kormányzása – A keletrómai Császárság igazgatástörténete – Élesztős László
Emlékezet és felejtés a joghistória tükrében – Fiatal Jogtörténészek Európai Fóruma Frankfurtban – Mázi András
Musée National des Prisons (Fontainebleau) – Südi Gergely
Texas Prison Museum (Hunstville) – Elek Péter
Az Amerikai Egyesült Államok jogász elnökei – Elek Péter

 

2006/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Izsák Lajos: Nagy Imre első kormányaZinner Tibor: Minden bírósági ügy az osztályharc egyik epizódja
Degré Alajos: Ügyvédképzés Magyarországon a polgári korban
Herbert Steininger: Az Oberster Gerichtshof 1918 után
Wilhelm Brauneder – Gerald Kohl (Bécs): A jogtörténeti kutatás Ausztriában
Benyák Adrienn: Az Elnöki Tanács és az Országgyűlés helye és szerepe az államszervezetben 1949-1953 között
Bódiné Beliznai Kinga: A színek és jelentőségük a jogtörténetben
Györei Péter: A budapesti detektívtestület története 1906-1924
Vértesy László: Az általános forgalmi adó európai és magyar fejlődése
Bakonyi Péter: A jog európai alapjai
Zinner Tibor: A legjelentősebb „bűnper”-ek 1956 ősze előtt
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya és hatása a magyar polgári átalakulás közjogi gondolkodására (Beszámoló Dr. Képes György doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitájáról – Szabó István
Modernizáció jogi transzferrel az európai kultúrában – Kajtár István
Deák Ferenc ifjúsága (Korrajz a reformkorból) – Domaniczky Endre
Emlékezés egy jogtörténész levéltárosra – Frey Dóra
Újabb európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet – Képes György
Megfogyva és megtörve – Magyar Attila István
Hogyan utáljuk együtt az universitast? (Az egyetem arca – ha nem szeretjük az intézményt) – Mezey Barna
A Rendőrség-történeti Múzeum – Csoór Dorothea
Pytheas reprint könyvek 2006 – Bathó Gábor

 

2006/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Gönczi Katalin: Jogászképzés a királyi akadémiákon a felvilágosodás korában és a reformkorban
Kubinyi András: A magyar országgyűlések tárgyalási rendje 1445-1526
Pázmándy Kinga: A hirdetésre vonatkozó jogi szabályozás története
Tattay Levente: A közszereplők személyiségvédelmének történeti vonatkozásai
Benke József: A bizánci jogforrások és jelentőségük
Filó Mihály-Molnár G. Fruzsina: Az öngyilkosság a jogtörténetben
Képes György: Függetlenségi nyilatkozatok a 14. századi Skóciától a 19. századi Magyarországig
Koi Gyula: A magyar közszolgálati jog kezdetei a jogirodalomban
Magyar Károly: Az orvosszakértői bizonyítás – orvosi látlelet a reformkori Zala megyebüntető ítélkezésében
Nánási László: Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon 1854-1861
Szabó Szilárd: Az 1880. évi VI. törvény keletkezése
Horváth Tibor: Finkey Ferenc emlékére
Hamza Gábor: Farkas Lajos, a római jogász 1841-1921
Deák és kortársai. Konferencia és tanulmánykötet Pécsről – Domaniczky Endre
Hazai Jogtörténészek Találkozója IV. – Juhász Botond
Jogtörténeti disszertációk Miskolcon – Szabó István
A császár szolgálati útra ment – Kulcsár Krisztina disszertációjáról – Barna Attila
A Szász tükör – Kajtár István
Sport az ókori Rómában – Magyar Attila István
Kovács Kálmán oktató és nevelő munkája – Nánási S. László
Újabb jogtörténeti tanulmányok – Stipta István
Orvosi „láttalálmány” és társadalmi kórkép – Mezey Barna
Kínzóeszközök Volterrában – Beke-Martos Judit
Tortúramúzeum Český Krumlovban – Frey Dóra
A rüdesheimi Mittelalterliches Foltermuseum – Lenkovics Judit
A Haza bölcse, Zala büszkesége - mb

 

2006/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Szente Zoltán: A közép- és kelet-európai országok alkotmányfejlődésének fő jellemzői 1945 – 1989
Szuromi Szabolcs, Anzelm O.Praem.: A „szent hatalom”-ról és gyakorlásáról alkotott koncepció sajátosságai 1073 és 1303 között
Albert Albert: II. József Tűzrendészeti Pátense, avagy egy korszakos norma a XVIII. századból
Jordán Gyula: Az igazságszolgáltatás egyes kérdései Kínában Mao alatt
Németh László: Ügyvédek Zalában 1850 – 1875
Szádeczky-Kardoss Irma: Öt Árpád-kori oklevél bürokratikus ésegyéb tanulságai
Mezey Barna: A börtönrendszerek és a börtönépítészet a 19–20. századforduló idején
Szendrei Géza: Felkelést serkentő vádirat – II. Rákóczi Ferenc
Gyekiczky Tamás: Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséhez 1951–1954
Ruszoly József: Csizmadia Andor, az ember és tudós emlékeimben és leveleiben
Büntetőjogászok és jogtörténészek konferenciája – Deres Petronella
Szeminárium a jog alapjairól Frankfurtban – Davidovics Krisztina
Ügyvédek a Harmadik Birodalomban – Interjú Prof. Dr. Hinrich Rüpinggel, a Hannoveri Egyetem Professzorával – Barna Attila
Werbőczy-forrást avattak Mátraalmáson – Katona Viktória
Várospolitika és gazdaságpolitika – Völgyesi Levente
Egy nagy államférfi öregkora – Révész T. Mihály
Kézikönyv a dualizmusról – Szabó Szilárd
Források a VIII–IX. századi Bajorországból – Galántai Erzsébet
Az angolszász büntetőeljárás gyökerei – Papp Lászó
A sissachi hóhérmúzeum – Frey Dóra

 

2005/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Föglein Gizella:Jog és politika Magyarországon (1944-1949)
Nagy Sándor: Adalék az unitárius egyházi bíráskodás történetéhez(1869-1895)
Erik Štenpien: A Bach korszak közigazgatása Felső Magyarországon és a szlovák nemzet reformtervei
Szalma József: Az állampolgársági jogosultság jogi szabályozásának fejlődésmenete a magyar jogban
Benke József: A 60 éves görög polgári törvénykönyv bizánci gyökereiről
Komáromi László: A bizánci hatás kérdése a középkori magyar büntetőjogban
Mészáros Ádám: A Majláth-eset
Nánási László: Az abszolutizmus államügyészsége Magyarországon (1849-1854)
Völgyesi Levente: A közigazgatási szervezet alakulása Buda szabad királyi város újkori történetében
Mohácsi Barbara: A nemzetállamok jogtörténeti sajátosságai és a mai problémák, különös tekintettel Kelet-Európára
Babják Ildikó: Szegedi tudományos emlékülés Bónis György és Both Ödön halálának 20. évfordulóján
Kiss Bernadett: Az Állam, nemzet, nép fogalma
Davidovics Krisztina: Előadások és tanulmányok a középkori és újkori alkotmányos intézményekről
Karácsony András: A törvény és a bíró – ahogy Filangieri látta
Mezey Barna: Szimbolika, jelenség, eszme, kép
Boócz Ádám: Juridicophilogica
Katona Csaba: A magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években
Bathó Gábor: Kaspar Hauser, Európa gyermeke
Szigeti Magdolna: A radomi gyűléstől a csehszlovák parlamentig
Frey Dóra: A zürichi Bűnügyi Múzeum
Beke-Martos Anna: Museo di Criminologia Medievale – San Gimignano

 

2005/Különszám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Mezey Barna: A jogászképzés változásai
Szuromi Szabolcs: A középkori egyetemek létrejöttének és az egyetemi oktatás megszületésének sajátosságai
Vigh Annamária: A kánonjog oktatása a budapesti egyetemen a XIX. század végétől a XX. század közepéig
Hamza Gábor: Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok
Horváth Pál: Tudós elmék és eredmények a hazai modern jogi tudományosság kifejlődésében
Szabó Miklós: A jogászképzés társadalmi funkciójáról – húsz év múlva
Szabó István: A jogtörténeti tárgyak jelenlegi oktatása Magyarországon és annak jövőbeni alternatívái
Barna Attila: Haditanács Győr után, Waterloo előtt
III. Hazai Jogtörténész Találkozó – Győr – Nyilatkozat
Mezey Barna: Gondolatok a magyar jogtörténet-tanítás kialakulásáról
A szegedi Dékáni Kollégium Jogtörténeti szekciójának állásfoglalása
Willibald Posch: A jogtudományok jövője az egyetemeken
Szabó Béla: A német jogtörténet oktatás és kutatás
Markus Steppan: A jogtudományi képzés átalakítása a Bologna-modell szerint Grazban – pro és kontra, valamint az átalakítás lehetséges útja
Takács Tibor: Jogtörténeti tantárgyak szerepe az európai felsőoktatási térség követelményei szerint megreformált francia jogász-képzésben
John Bell: A jogászképzés és Bologna brit nézőpont
Waltraute Stege: Az Európai Ügyvédek Egyesületének állásfoglalása a Bolognai Egyezmény alapján előirányzott oktatási reformhoz

 

2005/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Domokos Andrea: A bűntevő elmetehetségéről
Gyekiczky Tamás: Közjáték (Levéltári iratok a területi bíráskodás bevezetéséről 1951-1954)
Lőrincz József: A büntetés-végrehajtási szervezet vezetői elitjének szelekciója a kései Kádár-korszakban 1970-1989
Mezey Barna: Horváth Boldizsár az Országbírói Értekezleten
Zinner Tibor: A németek kitelepítése 1946-1949
Albert Albert: A tűz elleni védekezés a büntetésektől a szabályozás kialakulásáig
Bakonyi Péter: Tisza István és az általános választójog
Bató Szilvia: Börtönügyi kérdések a Pesti Hírlap első évfolyamában
Pálvölgyi Balázs: „A kolera egyike az emberiség legnagyobb jótevőinek”
Sáry Pál: A furca és a patibulum használata a római büntetőjogban
Jog, vallás, retorika Cicero Pro Murenájában (Nótári Tamás doktori értekezésének nyilvános vitája) – Davidovics Krisztina
Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve (S. Varga Katalin doktori értekezéséről) – Tóth Béla
Német – magyar jogtörténeti szeminárium Rothenburgban – Beke-Martos Judit
A Scharnsteinei Bűnügyi és Csendőrmúzeum – Frey Dóra
A vertikális hatalommegosztás (István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung) – Szabó István
Az életmű összegzése. Trócsányi Zsolt posztumusz könyve (Trócsányi Zsolt: Törvényalkotás az Erdélyi Fejedelemségben) – Nánási László

 

2005/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Izsák Lajos: A Mindszenty-per és Esterházy Pál
Szente Zoltán: Az Országgyűlés funkciói a magyar közjogi hagyományban
Varsányi Péter István: Országgyűlési választás Hódmezővásárhelyen 872-ben
Révész T. Mihály: A duális médiarendszer jogi megalapozása Magyarországon
Bódiné Beliznai Kinga: A párválasztástól az eljegyzésig a régi Magyarországon
Kelemen Miklós: Kinevezési ceremóniák a Bizánci Birodalomban
Nótári Tamás: De matrimonio cum manu
Pálvölgyi Balázs: A borhamisítás kérdésének kezelése Magyarországon a filoxérától az 1908-as bortörvényig
Hamza Gábor: Farkas Lajos, a római jogász 1841-1921
Koi Gyula: Egyetemi jogirodalmi könyvkiadás 1775-1800
Egyed Ákos: A „székely örökség” és a „fiú-leány” intézmény
A köztársaság és a XX. századi Magyarország – Egy konferencia margójára – Davidovics Krisztina
Elpusztult és pusztuló falvak – Pafféri Zoltán
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Győrben
Directio methodica – Andrási Dorottya
Kórház vagy fogház? – A párizsi hôpital générál történetéből – Mezey Barna
Magyar történeti dokumentumok 1944-2000 – Magyar Attila István
Szőlőhegyek története – Völgyesi Levente

 

2005/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

El Beheiri Nadja: A római censorok szerepe a res publica államrendszerének kiépítésében
Jany János: A háború és a béke joga a klasszikus iszlám jogtudományban
Szabó István: Az Osztrák Köztársaság létrejötte
Andrási Dorottya: Fiume államjogi helyzetének rendezése és jelentősége a XIX. század második felében a jogforrások tükrében
Erdődy János: A pénz természete a római jogban
Szigeti Magdolna: A megszállástól az Alaptörvényig
Tamás Csaba Gergely: Idegen hatások és a meidzsi-kori japán polgári eljárásjog
Zakariás Kinga: Habsburg-berendezkedés Erdélyben 1683-1691
Ruszti Hunor: Dr. Balás P. Elemér szerzői jogi törvényjavaslata
Emlékezés Szádeczky-Kardoss Samu professzorra – Nótári Tamás
Chauveau Adolphe – Faustin Hélie: A Code pénal 59. cikke és a személyes körülmények kérdése
Doktori értekezés a dualista vármegyék életéről – Révész T. Mihály
„A jog története egy mozgás története …” – interjú Bernhardt Schlink professzorral – Barna Attila
III. Hazai Jogtörténész Találkozó
Beszámoló a Fiatal Jogtörténészek Európai Fórumáról – Komáromi László
Igazságszolgáltatás – Történeti ünnep Kecskeméten – Nánási László
Az Autonómiák Magyarországon 1848-1998 – beszámoló egy konferenciáról – Dudás Elina
Kelet-Európa Szeminárium
Az Igazság Csarnoka Nottinghamben – Bathó Gábor
Új állandó kiállítás Sárospatakon, a Rákóczi-várban – Tamás Edit
Börtöntörténeti kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban – Csapó József
Egység a sokszínűségben – Hans Hattenhauer: Europäische Rechtsgeschichte – Mezey Barna
Cicero: Négy védőbeszéd – Boócz Ádám
Zalai Jogtörténet – Degré Alajos: Válogatott jogtörténeti tanulmányok – Davidovics Krisztina
Önkormányzatok – könyvismertetés – Völgyesi Levente
Európai detektívtestületek a 20. század kezdetén – Györei Péter
Tudományos Diákkör az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékén – Pafféri Zoltán
XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Győr

 

2004/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Balogh Elemér:A németországi boszorkányperek jogtörténeti jellemzői
Horváth Attila: Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény
Szuromi Szabolcs: A kegyes alapítványok jogállása Magyarországon a korábbi és a hatályos egyházjog, valamint az állami egyházjogi normák tükrében
Herger Csabáné: A házassági kötelék felbontásának történeti fejlődése és modelljei
Hornyák Szabolcs: Magyar kiadatási jog a dualizmus korában
Képes György: Amerikai hatások a centralisták politikai és jogi gondolkodásában
Korsósné Delacasse Krisztina: A perbeli képviseletre vonatkozó szabályok a tradicionális jogban
Peres Zsuzsana: A „toroi törvények” hitbizományra vonatkozó szabályai
Nemessányi Zoltán: A bizományi ügylet jogi természete a Kereskedelmi törvényben
Béli Gábor: II. Ulászló a székelyek jogait és kötelezettségeit összefoglaló kiváltságlevele
Föglein Gizella: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés történetisége és joghistóriája
Kajtár István: A Mediterráneum tengerjogának történetéhez
Bakonyi Péter: Egy lezáratlan vita (A Magyar Történelmi Társulatban Teleki Pálról)
Barna Attila: A modern jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció
Herger Csabáné: Pécsi jogtörténészek Grázban
Révész T. Mihály: Egy doktori védés margójára
Tóth Béla: Magyar Jogi Lexikon 250 ezerért
54th Conference International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions
35. Deutscher Rechtshistorikertag
Kozári Mónika: Tisza Kálmán és kormányzati rendszere
Máthé Gábor: Erdély közigazgatástörténete
Mezey Barna: A rabtabellák tanúsága
Varga Norbert: Az amerikai jog a XX. Században
Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt

 

2004/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Kurt Seelman: Filangieri és a felvilágosodás büntetőjogi filozófiája
Herbert Steininger: Az osztrák Legfelsőbb Bíróság (az Oberster Gerichtshof) történetéből
Jány János: Kísértethistória
Babják Ildikó: Röviden a burgundok adásvételi szokásairól
Gedeon Magdolna: A tesserákon való tulajdonszerzés problematikája
Madai Sándor: A csalárd bukás néhány történeti és dogmatikai kérdése
Orosz P. Gábor: Az ártatlanul kiállott büntetésért járó kártalanítás szabályai az 1896-os Bűnvádi Perrendtartásban
Polgár András: A pécsi és a Baranya megyei börtönügyi szervek és a fogházszemélyzet a 19-és 20. század fordulóján
Szabó István: A villamosszék feltalálása
Szabó Szilárd: A közös külügyek alkotmányos kérdései
Varga Norbert: A honosítás jogintézménye, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák- Magyar Monarchia által kötött 1870-es államszerződésre
Durczi Zsuzsanna: A szatmári adózó nép állapotáról
A katonai igazságszolgáltatás szerepe és eljárásjoga - Csapó Csaba
Az európai magánjogtól Bihari Mihály köszöntéséig - Kelemen Miklós
Büntetőjog-történeti kiállítás a Kassai Miklós Börtönben
Párhuzamos életrajzok-Bakonyi Péter
Alkotmány, tradíció, modernizáció - Mezey Barna
A kontinentális jogrendszerek magánjogának fejlődése

 

2004/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Mezey Barna: A Hanza fenyítőházai
Rácz Barnabás: A kúria és a magyar öröklési jog a 20. század kezdetén
Koncz Ibolya Katalin: Boszorkányperek és a Constitutio Criminalis Carolina
Szendrei Géza: A magyar ügyészség kezdetei
Korsósné Delecasse Krisztina: Ügyvédek elleni panaszeljárások a 20. század elején
Izsák Lajos: A benesi dekrétumok és a felvidéki magyarság szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949
Máthé Gábor: A hatalommegosztás kérdései
Nánási László: Fayer László
Föglein Gizella: A személyi igazolvány bevezetése Magyarországon 1954-ben
Nótári Tamás: In memoriam Kristó Gyula
Börtönügyi kiállítás Szilvásváradon
Völgyesi Levente: Homoki-Nagy Mária habilitációs előadásai
Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházjog forrásai
Degré Alajos méltatása
Bakonyi Péter: A magyar jogtörténet forrásai
Hamza Gábor: Historia del derecho privado de la edad moderna
Koltay András: Az igazság és a nagy mítosz ….
Magyar Attila István: Magyarország századai
Pandula Attila: A hadtörténelmi levéltár igazságügyi fondjai
Stipta István: Német-magyar jogtörténeti tanulmányok

 

2004/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Blazovich László: A Szász tükör és a Zipser Willkür
Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjog kodifikációja a 19. században
Ruszoly József: Móra ferenc sajtópöre 1923-ban
Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről
Antal Tamás: A magánvád szabályozása Magyarországon a dualizmus korában
Bató Szilvia: Boszorkányok és/vagy magzatelhajtók, csalók, tolvajok?
Villányi József: A Párizsi Parlament középkori történetéhez
Mezey Barna: A büntetőjogi kodifikáció kezdetei Magyarországon
Bereczki András: A két világháború közötti magyar-észt kapcsolatok történetéről
Bereczki András: Válogatott irodalomjegyék a magyar-észt kapcsolatok két világháború közötti történetéhez
Bakonyi Péter: Vitaest a dualizmus államberendezkedéséről
Barna Attila: Mezővárosaink jogélete a 18-19. században
Gönczi Katalin: A Deák-évforduló kapcsán ….
Gerencsér Balázs-Koltay András: Hagyomány és tiszteletadás
Nánási László: A magyar büntetőjog emlékei a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumban
Zakariás Kinga: A magyar részvénytársaságok és a részvénytársasági jog története
Kajtár István: A Habsburg-birodalom krízise és a modernizáció az osztrák minisztertanács jegyzőkönyveinek tükrében
Völgyesi Levente: Válogatás 35 év írásaiból

 

2003/4. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Csapó Csaba: A szegedi „betyárperek”-ben ítélkező delegált bíróságok működéséről.
Varga Zsuzsanna: Hatalom, büntetőjog és termelőszövetkezetek Magyarországon az 1970-es években
Mezey Barna: A Bridewell-jelenség
Herger Csabáné: A házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI. tc.-ben
Oláh Miklós: Uralkodói börtönmodernizációs kísérletek sikerei és kudarcai a XVIII–XIX. században Magyarországon
Nánási László: Szlemenics Pál élete és munkássága
Egyházjog a középkori Magyarországon – Máthé Gábor
Képes György: Dir unendliche Geschichte: „Kitalált középkor”
Jogtörténészek a XXI. század küszöbén – Korsósné Delacasse Krisztina
Karcagi képviselői almanach – Bakonyi Péter
Egyházi intézménytörténet – Völgyesi Levente
Az európai és a hazai városfejlődés kérdéséhez a középkorban – Hamza Gábor
Régiók Európája – Kovács András Péter
Jog és politika a kultúrában Carsten Wilms (fordította: Frey Dóra)
A Középkori Bűnügyi Múzeum Rothenburgban – Mátés Ákos Dániel

 

2003/3. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Stipta István: Deák Ferenc nézetei a jogról, igazságról és hatalomról
Szabó István: Az államfő és a kormány kapcsolata a közép-európai államokban az első világháború végétől napjainkig
Zinner Tibor: Adalékok a magyarországi németek 1945 utáni kitelepítéséről
Petrasovszky Anna: Dinasztikus kapcsolatok alakulása II. Ulászló uralkodásának utolsó éveiben Istvánffy Miklós: „Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV …” című műve alapján
Babják Ildikó: Az adásvétel néhány sajátos esete a vizigótok jogában
Takács Tibor: A Code civil történeti és doktrinális értelmezése
Völgyesi Levente: Mi lesz véled, felsőoktatási felvételi eljárás?
Ruszoly József: Csekey István és a magyar alkotmány
Rogister, John: International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions
Gernot Kocher 60. születésnapja alkalmából kiadott ünnepi kötetről – Mázi András
Jézus és Pál apostol bűnvádi pere – Bajánházy István
Blazovich László akadémiai doktori dolgozatának vitája – Stipta István
Nyári egyetem Lüneburgban – Frey Dóra
Emlékezés Deák Ferencre – Barna Attila
A Fiatal Jogtörténészek Nemzetközi Talákozója Budapesten – Bató Szilvia
I. Észt–magyar jogtörténeti napok
Beszámoló a rothenburgi konferenciáról – Kancz Csaba
A Rákóczi szabadságharc államának kutatásáról – Tóth Béla
Hét évszázad szenvedés – Papp Sándor

 

2003/2. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Fábiánné Kiss Erzsébet: Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez
Szuromi Szabolcs: Megjegyzések az egyház és állam modern kori viszonyának változásaihoz
Föglein Gizella: A nemzetiségi oktatás és jogi szabályozása Magyarországon
Horváth Attila: Széchenyi István részvénytársaság alapításai
Pálvölgyi Balázs: Tervek, szándékok és a gyakorlat
Werner Ogris: W. A. Mozart családalapítása
Karácsony András: Az állam- és a politikatudomány viszonya a jogtudományhoz a jogi kari oktatásban
Ligeti Katalin: A magyar büntetőjogtudomány a kiegyezéstől napjainkig
Képes György: Kajtár István MTA-doktori értekezésének nyilvános vitája
Mezey Barna: A korona-eszme európaisága
Könyvbemutató az ELTE-n
Nemzetközi konferencia a képviseleti és parlamenti intézmények történetéről

 

2003/1. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Képes György: Törvények és alkotmányosság az Egyesült Államokban
Mezey Barna: Az amsterdami Rasphuis
Révész T. Mihály: Deák Ferenc sajtópolitikája a reformkorban és a negyvennyolcas forradalom napjaiban
Stipta István: A hazai jogtörténet-tudomány helyzetének áttekintése (1965–2000)
Völgyesi Levente: A magyar országgyűlés bizottsági rendszerének gyökerei
Schwertnerné Botyánszky Beatrix: A XIX. század büntető-igazságszolgáltatása
Hoo Nam Seelmann: Jog és kultúra
Karácsony András: Néhány megjegyzés a jogi kultúráról
Harald Maihold: Nemzetközi szeminárium „A büntetőjogról a felvilágosodás idején”
Csurdi Abigél: Büntetőjogi konferencia Csopakon
Adattár – Az ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti tanszékén megvédett szakdolgozatok jegyzéke – 2002
Horváth Attila: 75 éves Zlinszky János professzor
Horváth Pál: Bolgár Elek születésének évfordulója
Davidovics Krisztina: A magyar jogtörténeti tudományos diákkör
Marosi Kriszta: Az FBI és a Scotland Yard eseteiből (Angus Hall: A bűnüldözés nagy pillanatai – könyvismertetés)
Pálvölgyi Balázs: A trianoni békeszerződés (Romsics Ignác könyvének ismertetése)

Jogtörténeti Szemle
Szerkesztő: Révész T. Mihály
Kiadja: ELTE Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék

5/1992. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Föglein Gizella: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon (1944–1946)
Ruszoly József: A „Magyarország államformájáról” szóló 1946:I. tc. előzményei és létrejötte
Horváth Attila: A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon
Komjáthy Miklós: A delegációról
Rácz Lajos: Uralkodói eskük (Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség)
Horváth Pál: Tanszabadság és hagyomány
Balázs Tamás: A felelősség intézménye a pandektisztikában
Hamza Gábor: Diósdi György
Petsák József: Bolgár Elek
Kajtár István: Kormányzattörténeti alapforrás a 19. század osztrák és magyar jogtörténetéhez
Mezey Barna: Városfejlődés és autonómia

 

4/1992. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Székely György: A nemesség egysége és egyenlőségi törekvések a XIV. századi Magyarországon
Diószegi István: Az Osztrák–Magyar Monarchia közös minisztertanácsa 1883–1895
Zlinszky János: „Herculesre, milyen hidegek a fürdőitek!”
Lőrincz József: Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában (1878–1905)
Mezey Barna: Realitás és illuzió – az 1843. évi börtönügyi törvényjavaslat vitái
Révész T. Mihály: Sajtójogi felelősség kérdése a magyar jogban
Hamza Gábor: Schwarz András Bertalan
Horváth Pál: Ijjas József
Timon Kálmán: Timon Ákos és a szent korona elmélete
Schlett István: Eötvös József
Kőhegyi Mihály: Varga Endre–Veres Miklós: Bírósági levéltárak 1526–1869
Várhelyi Zsuzsa: Róma története (tér)képekben

 

3/1990. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Mezey Barna: Tömlöc és áristom
Nagyné Szegvári Katalin: A Progresszív éra és a New Deal
Vargyai Gyula: A vezérkar szerepe a katonai és a politikai döntésekben Magyarországon (1919–1939)
Farkas Gábor: Önkormányzati tisztviselők képzése a koaliciós kormányzás idején 1945–1948
Hamza Gábor: Száz éves a szemináriumi rendszer az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
Földi András: A római jog Dél-Afrikában
Kahler Frigyes: Szuverenitás és közigazgatás Erdélyben a török kiűzése után
Kállay István: Meghívott bírák az úriszéken a XVIII–XIX. században
Révész T. Mihály: A jogtörténet jelene és jövője
Máthé Gábor: Intézménytörténet és jelenkor
Cennerné Wilhelmb Gizella: A királyi tábla köszöntése
Stipta István: Ruszoly József doktori értekezésének vitája
Béli Gábor: Kajtár István kandidátusi disszertációjának védése
Ijjas József: „Német-Ausztria provizórikus kormányzati rendszere” című kandidátusi értekezésének nyilvános vitája
Egyetemes állam- és jogtörténet egyetemi tankönyv vitája
Pomogyi László: Nemzetközi jogtörténeti konferencia Balatonföldvárott
Horváth Attila: Vargyai Gyula előadása a Jogtörténeti Baráti Körben „Zárszó kísérlet a Matuska-ügyben”
Mezey Barna: A Magyar Jogász Szövetség jogtörténeti és római jogi szakosztályának rendezvényei: Római jog és ókortudomány
Horváth Attila: Bónis György
Zlinszky János: Helmut Coing: Europäisches Privatrecht, Bd. I. Älteres gemeines Recht (1500 bis 1800)
Rácz Lajos: Joseph II. und die Zeitgenössische ungarische Verwaltung
Hamza Gábor: Pál Horváth: The development of socialist law
Révész T. Mihály: A few ideas related to István Kállay’s work entitled „Manorial court jurisdiction in the 18th–19th centuries”
Horváth Attila: Der Szekler Wird es Bereuen!
Nagyné Szegvári Katalin: Das Porträt eines Wisseschaftlers aus dem 19. Jahrhundert
Horváth Pál: An international conference on the establishment and development of the socialist state and law

 

2/1987. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Bellér Judit–Klima Gyula: A bírói lelkiismeret dilemmái a késő középkori jogtudományban
Kovács Kálmán: A jogalkotás kezdetei a felszabadult Magyarországon (1944–1946)
Nagyné Szegvári Katalin: Állástalan diplomások a nagy gazdasági válság idején Magyarországon
Pomogyi László: A cigánykérdés és vármegyei rendezési kísérletek a dualizmus korában Magyarországon
Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918–1944)
Varga Csaba: A jog mint történelem
Pandula Attila: A hóhérpallos
Cikkelyek, melyeket István király esküvéssel fogadott
Báthori István választási feltételei (ford.: Klima Gyula)
Pandula Attila: XVIII–XIX. századi magyar országgyűlések ikonográfiai ábrázolásai
Pandula Attila: Ünnepi ülés Eckhart Ferenc születésének 100. évfordulóján
Szabó Mária: Rácz Lajos kandidátusi értekezésének védése
Horváth Attila: Fejedelmi találkozó Visegrádon
Homoki Nagy Mária: Both Ödön
Kajtár István: Csizmadia Andor
Szabó T. Mária: Vergleichende Rechtsgeschichte
Hamza Gábor: Elemér Pólay Septuagenarius
Mezey Barna: Traktat über die Macht
Rácz Lajos: Wahlgerichtsbrkeit
Horváth Attila: Hexen in Ungarn
Stipta István: Ein Historikerband aus Rechtgeschichtlicher sicht

 

1/1986. szám
(A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson a hivatkozásra)

Révész T. Mihály: Beköszöntő
Kulcsár Kálmán: Útravaló
Csizmadia Andor: A parlamentarizmus kezdetei Magyarhonban
Kállay István: Betörők és rablók az úriszék előtt
Rácz Lajos: Hatalmi szimbolikánk nomád gyökereiről
Székely György: Hunyadi László kivégzése
Bellér Judit: Sajtópolitika Magyarországon a Bethlen-korszak első felében (1921–1926)
Máthé Gábor: A magyar jogfejlődés jellemző vonásai (1944–1949)
Mezey Barna: A káromkodás (blaszfémia) a XVII–XVIII. század büntető jogszabályaiban
Horváth Pál: A jogtörténet-tudomány a budapesti egyetemen 1945 után
Iratok és feljegyzések a magyar jakobinusok vezetőinek kivégzéséről (ford.: Klima Gyula)
Pandula Attila: Kötetünk képeiről
Pomogyi László: Magyar jogtörténészek baráti köre
Sáry Frigyes: Egyetemi levéltári nap a 350 éves ELTE-n
Révész T. Mihály: A Magyar Jogász Szövetség Jogtörténeti Bizottsága
Pandula Attila: „Az óvadék a magyar büntetőjogban” (Cautio Fidejussoria)
Horváth Attila: Eckhart Ferenc
Szabó Mária: Illés József
Hamza Gábor: Spuren der Wirtschaftskrise der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen
Kabódi Csaba: Lehrbuch im Themenkreis der Geschichte des Strafvollstreckungsrechts seiner gültigen Rechtsregeln
Vargyai Gyula: Die Wandlungen der Staats- und Rechtsinstitutionen in der ersten hälfte des XX. Jahrhunderts in Ungarn